ត្រឡប់ទៅ Back Strut Channel វិញ

កំពុងរកមើលដំណោះស្រាយដែលអាចទុកចិត្តបានដើម្បីគាំទ្របន្ទះ photovoltaic ពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់អ្នក? Back to Back Strut Channel របស់យើងគឺជាជម្រើសដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ stents photovoltaic ពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់អ្នក។ រចនាឡើងជាមួយនឹងភាពធន់ និងកម្លាំងនៅក្នុងចិត្ត ឆានែល strut របស់យើងផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌដ៏រឹងមាំមួយដើម្បីភ្ជាប់បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់អ្នកដោយសុវត្ថិភាព។

ផលិតផល 4

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

ទំនក់ទំនង