ថ្ម 24V LiFePO4

ថ្ម LiFePO4 ខ្លីសម្រាប់ថ្ម Lithium Iron Phosphate គឺជាប្រភេទថ្មដែលអាចសាកបានដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាសម្រាប់ដង់ស៊ីតេថាមពលខ្ពស់ អាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ និងមុខងារសុវត្ថិភាពប្រសើរឡើង។ ពួកគេទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗ ដោយសារតែដំណើរការល្អ និងភាពជឿជាក់។

SEL បង្ហាញដោយមោទនភាពនូវជួរថ្ម 24V LiFePO4 របស់ខ្លួន រួមទាំងជម្រើស 24V 100Ah និង 24V 200Ah។ ថ្មទាំងនេះត្រូវបានវិស្វកម្មដើម្បីផ្តល់ថាមពល និងប្រសិទ្ធភាពពិសេស បំពេញតម្រូវការផ្ទុកថាមពលចម្រុះ។

ផលិតផល 1

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

ទំនក់ទំនង